הגשת כתב הגנה וניהול תיק הגנה

מתי ואיך מכינים כתב הגנה וניהול משפט

כתב הגנה מתי?

לאחר קבלת כתב תביעה לעורך הדין שמגיש את כתב ההגנה יש תוך 60 מיום מרגע שקיבלתם את כתב התביעה. בתביעה לסדר דין מהיר יש 45 ימים להגיש כתב הגנה ובכתב הגנה ברשלנות רפואית יש 120 ימים.

להכין כתב הגנה לוקח זמן, צריך לעבור על העובדות, לאסוף מסמכים ולכן צריך לגשת למשרדנו כמה שיותר מוקדם.

למה שיגישו כתב הגנה?

כתבי תביעה מוגשים במגוון מקרים בין אם צודקים ובין אם לא. במקרים רבים גם אם התביעה מוצדקת, הסכום שנידרש הוא גבוה בהרבה מכמה שבאמת צריך לשלם.

אז מה עושים?

עורך דין שמכין כתבי הגנה ומייצג בבתי משפט נתבעים, יודע מה החוזקות והחולשות בתיק. לאחר סקירת מצב, הוא מעדכן את הלקוח מה סיכויי התביעה ולאיזו סכום נזק הוא חשוף.

האם יש אפשרות שאני בכלל לא אשלם לצד השני?

כמובן. זאת תמיד השאיפה אצלנו במשרד שלא תצטרכו לשלם כלום. עם קווים יצירתיים ועבודה מאומצת ניתן להגיע להישגים ולמזער את החשיפה והסיכון שלכם.

כתב הגנה בתביעה אזרחית

כתב הגנה והכנתו

כל תביעה אזרחית המוגשת לבית משפט כוללת כתב תביעה בו מפרט התובע את נימוקיו ועילות התביעה ומהם הסעדים המשפטיים שהוא מבקש. כדי להתגונן מפני התביעה, חייב הנתבע להגיש כתב הגנה. מהו בדיוק כתב הגנה, כיצד יש להכין אותו ומה חשיבותו?

כתב הגנה הוא מסמך מפורט אשר מציג הנתבע. על כתב הגנה לכלול את תגובותיו והתייחסותו של הנתבע לפרטים שהוגשו על ידי התובע בכתב התביעה, ולפרט בפני בית המשפט את תשובותיו לעובדות והטענות שצוינו בכתב התביעה ואת תגובתו לסעד אותו דורש התובע.

כתב ההגנה אמור לכלול גם מסמכים וראיות אשר מחזקים את טענותיו בנוגע לתביעה שהוגשה נגדו ולהציג את עמדתו בסוגיות שהועלו בכתב התביעה. המטרה של הנתבע היא להפריך את האמור בכתב התביעה.

מי צריך להגיש כתב הגנה?

כל מי שהוגשה נגדו תביעה אזרחית. כתב הגנה הוא המסמך אשר מציג את טענות הנתבע לאמור בכתב התביעה שהוגשו נגדו. מסיבה זו בכל משפט יש להגיש כתב הגנה. אם לא יציג הנתבע כתב הגנה, מסיבה כלשהיא, יוכל בית המשפט לתת פסק דין בהסתמך על כתב התביעה בלבד ולפי טענות התובע. זהו צעד חשוב ומשמעתי לנתבע, מאחר ובית המשפט מעוניין לשמוע את טענות הנתבע ונימוקיו ומאפשר לו להציג אותן באמצעות כתב הגנה לפני תחילת הדיון ולא לפסוק רק על סמך טענות התובע.

יודגש כי לנתבע שמורה הזכות, בנוסף לכתב הגנה שמציג את טענות הנגד שלו או את טענתו לחפות, להגיש כנגד התובע תביעה נגדית, או טענת קיזוז, וכן טענות מסוגים שונים הנוגעות להתיישנות, השתק, שיהוי וכדומה טענות שיש בהן כדי להדוף תביעה משפטית ולהצמיח הגנה משפטית.

תביעה שכנגד היא הליך המתברר ביחד עם התביעה שהוגשה, בעוד שהגשת הגשת תביעה נגדית היא תהליך המתנהל בנפרד ובזמן אחר בין אותם צדדים בדרך כלל, וללא קשר לתביעה הראשונה שהגיש התובע. באשר לשיקולים להגשת תביעה שכנגד או תביעה נגדית, מומלץ להיוועץ בעורך דין לפני ההחלטה.

חשיבותו של כתב ההגנה היא בכך שהוא מייצר הזדמנות חד פעמית (לתובע יש אפשרות להגיש כתב תשובה) לנתבע להעלות טיעונים עובדתיים ומשפטיים כנגד התביעה, והדבר מייצר וגודר את המחלוקת בין הצדדים. ככל שלא יותר לנתבע לתקן את כתב ההגנה, מדובר על הגדרה סופית של חזית המחלוקת בין הצדדים. חשוב ביותר לדעת כיצד להתגונן ומה לטעון, וחשוב מאוד לבצע בדיקות מעמיקות של העובדות והראיות כדי לטעון את כל מה שרק ניתן מבלי להשאיר אבן בלתי הפוכה.

איך מגישים כתב הגנה?

ניתן להגיש כתב הגנה רק בכתב, במועד ובדרך הקבועה לכך בתקנות סדר הדין. ניתן ומומלץ להגיש כתב הגנה באמצעות עורך דין מיומן. יש להגיש את כתב ההגנה במסגרת הזמן שהוקצבה בחוק או על ידי בית המשפט. פרק הזמן משתנה בהתאם לסוג התביעה.

חשיבות עורך דין בהכנת כתב הגנה

כתב הגנה הוא מסמך חשוב שמאפשר לנתבע להציג את טענותיו ולהוכיח את עמדתו. במשפט האזרחי, על התובע להוכיח את תביעתו ברמת מאזן ההסתברויות, ויש חשיבות רבה לדיוק בפרטים, לעריכה מפורטת של הסעיפים בכתב ההגנה וכתיבתו בשפה מקצועית וברורה.

חשוב מאד להתייעץ עם עורך דין שיוודא כי המסמך תקין ולא חסר בו דבר, מאחר ולמסמך זה השפעה מכרעת על המשפט ותוצאותיו. כתב הגנה חסר או שאינו עומד בכללים ובנהלים, עלול לפגוע בסיכויי הנתבע לנצח או לפחות להגיע לפשרה הוגנת.

כתב הגנה בתביעה אזרחית

כתב הגנה והכנתו

כל תביעה אזרחית המוגשת לבית משפט כוללת כתב תביעה בו מפרט התובע את עובדותו המקרה והטענות מדוע לשיטתו מגיע לו הפיצוי שאותו הוא טוען. מכו הצדק, נתון למי שנתבע, הזכות להגן על עצמו ובכדי שזה יקרה, חייב הנתבע להגיש כתב הגנה. 

כתב הגנה הוא מסמך מפורט אשר מציג הנתבע. על כתב הגנה לכלול את תגובותיו והתייחסותו של הנתבע לפרטים שהוגשו על ידי התובע בכתב התביעה, ולפרט בפני בית המשפט את תשובותיו לעובדות והטענות שצוינו בכתב התביעה ואת תגובתו לסעד אותו דורש התובע.

כתב ההגנה אמור לכלול גם מסמכים וראיות אשר מחזקים את טענותיו בנוגע לתביעה שהוגשה נגדו ולהציג את עמדתו בסוגיות שהועלו בכתב התביעה. המטרה של הנתבע היא להפריך את האמור בכתב התביעה.

חשיבות כתב הגנה

כתב הגנה הוא מסמך שמפרט את זוית הראיה של הנתבע וכיצד הוא רואה את השתלשלות העניינים. הנתבע בסיוע של עורך הדין בכתב ההגנה מסרטטים את הקו שבו מראים לבית המשפט שהטענות חסרות בסיס ויש חורים או אי דיוקים בסיפור שסיפר התובע. במשפט האזרחי, על התובע להוכיח את תביעתו ברמת מאזן ההסתברויות שבו צריך להוכיח 51% בשביל שהתביעה תידחה. טעות בכתיבה או חוסר הבנה לעומק יכולה לגרור לבעיות שבסופן בית המשפט יקבל את גרסת התובע- על כן חשוב מאוד להיוועץ בעורך הדין כמה שיותר מוקדם.

מי צריך להגיש כתב הגנה?

כל מי שהוגשה נגדו תביעה אזרחית. כתב הגנה הוא המסמך אשר מציג את טענות הנתבע לאמור בכתב התביעה שהוגשו נגדו. מסיבה זו בכל משפט יש להגיש כתב הגנה. אם לא יציג הנתבע כתב הגנה, מסיבה כלשהיא, יוכל בית המשפט לתת פסק דין בהסתמך על כתב התביעה בלבד ולפי טענות התובע. זהו צעד חשוב ומשמעתי לנתבע, מאחר ובית המשפט מעוניין לשמוע את טענות הנתבע ונימוקיו ומאפשר לו להציג אותן באמצעות כתב הגנה לפני תחילת הדיון ולא לפסוק רק על סמך טענות התובע.

יודגש כי לנתבע שמורה הזכות, בנוסף לכתב הגנה שמציג את טענות הנגד שלו או את טענתו לחפות, להגיש כנגד התובע תביעה נגדית, או טענת קיזוז, וכן טענות מסוגים שונים הנוגעות להתיישנות, השתק, שיהוי וכדומה טענות שיש בהן כדי להדוף תביעה משפטית ולהצמיח הגנה משפטית.

תביעה שכנגד היא הליך המתברר ביחד עם התביעה שהוגשה, בעוד שהגשת הגשת תביעה נגדית היא תהליך המתנהל בנפרד ובזמן אחר בין אותם צדדים בדרך כלל, וללא קשר לתביעה הראשונה שהגיש התובע. באשר לשיקולים להגשת תביעה שכנגד או תביעה נגדית, מומלץ להיוועץ בעורך דין לפני ההחלטה.

חשיבותו של כתב ההגנה היא בכך שהוא מייצר הזדמנות חד פעמית (לתובע יש אפשרות להגיש כתב תשובה) לנתבע להעלות טיעונים עובדתיים ומשפטיים כנגד התביעה, והדבר מייצר וגודר את המחלוקת בין הצדדים. ככל שלא יותר לנתבע לתקן את כתב ההגנה, מדובר על הגדרה סופית של חזית המחלוקת בין הצדדים. חשוב ביותר לדעת כיצד להתגונן ומה לטעון, וחשוב מאוד לבצע בדיקות מעמיקות של העובדות והראיות כדי לטעון את כל מה שרק ניתן מבלי להשאיר אבן בלתי הפוכה.

איך מגישים כתב הגנה?

ניתן להגיש כתב הגנה רק בכתב, במועד ובדרך הקבועה לכך בתקנות סדר הדין. ניתן ומומלץ להגיש כתב הגנה באמצעות עורך דין מיומן. יש להגיש את כתב ההגנה במסגרת הזמן שהוקצבה בחוק או על ידי בית המשפט. פרק הזמן משתנה בהתאם לסוג התביעה.

הנחיות של משרד המשפטים להגשת כתב הגנה:

הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום/ מחוזי

שרות זה מיועד לצד המעוניין להגיש כתב הגנה בבתי משפט השלום ובבתי המשפט המחוזיים על פי הסמכויות הקבועות בחוק.

לקבלת הטופס

ב-1 בינואר 2021 נכנסה לתוקף הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. הרפורמה נועדה לעצב הסדר חדש שיהיה בו כדי להחזיר את מעמד תקנות סדר הדין האזרחי ככלי מרכזי וחשוב לניהול סדרי המשפטים האזרחיים, במטרה לייעל, לפשט ולקצר את ההליכים האזרחיים, תוך עשיית צדק במסגרת קיומו של הליך ראוי והוגן. כל זאת, תוך איזונים בין צרכים של מתדיינים שונים, לרבות התחשבות בבעלי דין בלתי מיוצגים והתאמת כלים מיוחדים עבורם, בכל מקום שבו יש צורך בכך.

https://www.gov.il/he/service/filing-letter-of-defenseשקד זרוצקי- עורך דין לכתב תביעה והגנה וייצוג בהליך בבאר שבע והסביבה
רושם על דף
רושם על דף
שקד זרוצקי- עורך דין לכתב הגנה בבאר שבע והסביבה
שקד זרוצקי- עורך דין לכתב הגנה בבאר שבע והסביבה

 עורכי דין בדרום בתחום הביטוח והנזיקין צרו קשר לייעוץ משפטי מקצועי