עורך דין פעולות איבה

זכויות נפגעי פעולות איבה הן המענה של המדינה במקרה של אירוע מלחמתי או טרור ובו אדם נפגע בגוף, בנפש או ברכוש.

הזכויות שמגיעות לנפגעים, מטרתם להבטיח שהאנשים שנפגעו מפעולות טרור יקבלו טיפול רפואי עם ליווי לאחר מכן וכן פיצוי כספי בהתאם לחומרת הפגיעה של הגוף, נפש או רכוש.

במקרים של פגיעות נפשיות זכאי הנפגע לליווי צמוד של פסיכולוג במרכזי חוסן ומרכזים נוספים שהוכרו על ידי המדינה.

ישנם מקרים שבו העסק או הרכוש שכולל בית רכב ועוד, יכול להיפגע ולא תמיד המדינה מוכנה לממן או להכיר שזה עולה על ההגדרה של אירוע טרור או מלחמה.

כמו בכל מערכת בישראל, הדרך לקבל את המגיע לנפגעים, מלווה בקשיים בירוקרטיים אשר דורשים מומחיות וניסיון במקרים מסוג אלה של העורך הדין המלווה כפי שקיים במשרדנו. מקרה לדוגמה זה של הרס בית, המדינה לצערנו מכסה רק את הקמת הבית ללא השתתפות בעלות פינוי ההריסות והכנת הקרקע לבניה סכום שיכול להגיע למאות אלפי שקלים בבית פרטי ומיליונים בבניין.

 זכויות נפגעי פעולות איבה בישראל הן זכויות המוקנות לאזרחים או תושבים שנפגעו ישירות או עקיפות מתקיפות טרור או מלחמה. הזכויות הללו נועדו להבטיח שהנפגעים יקבלו פיצוי, טיפול, השתתפות בהוצאות רפואיות ועוד. 

חשוב עוד להכיר שישנו משרד לשירותי נפגעי פעולות איבה והוא הרשות הממשלתית האחראית למתן השירותים והתמיכה לנפגעים. המשרד מתווה את החוקים והנהלים ואחראי על הוועדות של הענקת סיווג לנפגע, בדיקת התביעות, חישוב הסכומים, ומענה לעררי הנפגעים. בנוסף, המשרד מארגן ימי זיכרון, מעניק מלגות לחינוך, מבצע שיקום משלב, ומשתתף במאבק בארגוני האיבה.