פיצוי כינון ומה שביניהם

האם שילמו לכם את מלוא הסכום?

נשברה הטלויזיה, גנבו את התכשיטים-

כשאתם משלמים על ביטוח לדירה ובתוכו גם את הרכוש, חברת הביטוח צריכה להתייחס למחיר שמופיע בדוח סוקר ולא למחיר מופחת.

בפס"ד בתביעות קטנות שניתן לאחרונה, המבוטח ביטח תכשיט והמחיר הופיע בדוח סוקר. חברת הביטוח שערכה את הפוליסה בין היתר לפי מחיר הצמיד היקר.

יום אחד נגנב התכשיט והמבוטח ביקש לקבל את הערך שלו בחזרה.

או אז, חברת הביטוח החליטה שהמחיר לא נראה לה וקיזזה את הסכום ב46,000 ₪ ל 11,000 ₪ בלבד.

"השאלה שנשאלת האם היא בנסיבות כאלה יכולה הנתבעת לטעון ל'ערך כינון' נמוך יותר מסכום הביטוח"

שאל הרשם הבכיר אורן כרמלי.

הוסיף השופט ואמר:

" חברת הביטוח אינה יכולה ליהנות מפרמייה מוגדלת על בסיס הערכת יתר של הנכס המבוטח ורק במקרה ביטוח לבחון לעומק את ערך הנכס, לגלות שהוא נמוך יותר מלכתחילה ולבקש לפצות את התובע על בסיס פרק הפוליסה של 'ערך כינון'. "

בסופו של יום, הורה השופט כי חברת הביטוח תשלם את מלוא ההפרש בסך 33,500 בתוספת הוצאות משפט.