הפלייה בכניסה למועדון

הפליה היא עילה לתביעה גם אצל גברים

בפסק דין שעסק על מניעת גברים בגיל 23 להיכנס למועדון ומנגד נשים בגיל 22 ומטה כן הוכנסו, קבע בית המשפט כי מדובר על הפליה אסורה.

המועדון נאלץ לפצות את המבלים שסורבו להיכנס רק מהיותם גברים. כן, ההפליה יכולה להיווצר אצל שני המינים ועיקרון השוויון אינו עלה תאנה