שיטת מצליח- רשלנות תורמת

רכב אחר פגע בכם וחברת הביטוח של הצד הפוגע קיזזה אחוזים מהסכום המגיע לכם?
לאחרונה אני רואה ריבוי של קיזוזים שעושות חברות הביטוח ובעיקר שתיים מסוימות.
הן משלמות את הסכום כיוון שהמבוטח שלהם הודה בתאונה, אך פתאום מופיעה הפחתה של 25% / 20% / 15% בגין רשלנות תורמת.
אבהיר, א-ס-ו-ר להן לעשות זאת!
בית משפט העביר עליהן ביקורות וקבע כי היחיד שיכול להטיל אחריות בגין רשלנות- הוא בית המשפט.
חברות הביטוח הן בעלות אינטרס בעניין והן כמעט תמיד לא מגבות את הטענה שלהן בהוכחות כלשהן- שיטת מצליח פשוטו כמשמעו!
אפילו אם הסכומים נמוכים, אל תוותרו ותקבלו את כל המגיע לכם גם אם זאת פניה לערכאות משפטיות.
לפרטים וייעוץ