הצלחות

רשלנות רפואית בשיניים? האם כדאי לתבוע?

י' מבאר שבע הגיעה כדי להבין האם היא זכאית לפיצוי על רשלנות שיניים עקב איבוד שיניים בהליך רפואי.

לאחר איסוף כל החומר הרפואי כיוון שהוא טופל שנים רבות  בכמה מקומות, מצאנו מומחה מותאם למקרה.

אמנות מציאת המומחה היא מאוד לא פשוטה ודורשת סבלנות, היכרות גדולה של החומר הרפואי  ובמדית הצורך התערבות בחוות הדעת כדי שתשקף את מצבה האמתי של התובעת.

י' קיבלה כסף שבזכותו היא סידרה את השיניים שלה ולא ניתן לראות על העוול הגדול שהיא עברה במשך שנים רבות.