הצלחות

נזקי גוף- כ' נפצע במפעל בדימונה ונכרתו לו שתי אצבעות

כ' היה עובד מסור ועבד במשך שנים בנגריה.

הבעלים של הנגריה שבה עבד לא טרח לדאוג לציוד מגן ולוודא שכל העובדים עברו הדרכה על המכשירים ועל הסכנות שבהם.

יום אחד כ' במהלך העבודה, לפתע המכונה עבדה לא כמצופה וגרמה לכריתת שתי אצבעות מידיו.

לו כ' היה עם ציוד מיגון והוא היה יודע שיכול היה לקרות סיטואציה שבה המסור יפעל באופן שונה מהרגיל לא היה מגיע למצב הזה.

כ' כתוצאה מהתאונה לא עובד ומצבו הנפשי מדרדר.

אשתו של כ' לא יכולה לעבוד עקב מגבלות רפואיות.

בגלל גילו הצעיר של כ' הוא קיבל סכום כסף גבוה מאוד מחברת הביטוח של העסק.

כ' גם קיבל פיצוי גבוה מהמוסד לביטוח לאומי.