הצלחות

האם אני צריך עורך בתביעת ביטוח לאומי?

התשובה הכי טובה תינתן דרך הדוגמה:

יש מס' מרכזים לא משפטיים כמו לבנת פורן זכותי ודומים להם.

החל מהשלב הראשון כשאני מלווה את התיק אני מכין את הקרקע לגרוע מכל שהוא דחיה של התובע. הרי כל שלב ושלב מבוסס על השלב הקודם.

לדוגמה, נהג טרקטור נהג יום יום במשך שנים על דרך לא סלולה בעבודתו. לאורך זמן חלה אצלו בעיה שמוגדרת כמיקרוטראומה. המשמעות של הפגיעה היא שהנזק לא קרה ביום אחד אלא כל יום מעט מאוד אבל לאחר שנים רבות הנזק הוא משמעותי ביותר עד לכדי הפסקת העבודה.

מקרים כאלה לרוב לא פשוטים והרבה פעמים בית הדין נאלץ להתערב ולהכריע בעניין.

יכול הייצוג בבית הדין בערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי הוא נתון באופן בלעדי לעורך הדין ולאף מרכזי עזרה של מיצוי זכויות אין לו היכולת להגיע לשם.

על כן, כאשר אני מכין תיק, אני לקוח בחשבון כבר בשלב הראשון שייתכן ונאלץ להגיע לבית הדין ולכן ההיערכות היא בהתאם והתיק נבנה באופן שבמידת הצורך ננצח גם בבית הדין. 

התביעה של נהג הטרקטור הוכרה כתאונת עבודה בבית הדין והפיצוי בדמות הגמלה על אובדן הפרנסה נכנס מדי חודש.

אגלה כי מס' רב של לקוחות הגיעו לאחר שכבר נעזרו במרכזי סיוע והרבה פעמים לא היה מה לעשות עוד בתיק שכן לאחר הדיחה ניסגרו גם כל האפשרויות ולמרות שהצדק עם התובעים, את הפיצוי הם ייאלצו לקבל במקום אחר אם בכלל.