כתב הגנה חסך 80,000 ש"ח

תביעה על נזקים שנגרמו לאדם אחר הוקטנו ב80 אלף ש"ח

לקוח שהוגשה נגדו תביעה על סך 100,000 ש"ח הגיע כדי שאגיש כתב הגנה ואייצג אותו בתביעה. לאחר בדיקת החומרים נראה שיש עילת תביעה אבל על סכום נמוך בהרבה. בית המשפט השתכנע וקבע כי יש לשלם 20,000 ש"ח בלבד לעומת הסכום הענק שנידרש בהתחלה.